Någonting av det absolut viktigaste att komma ihåg när du designar, formger och väljer ut ditt företags nya profilkläder, är att alltid se till att plaggen håller hög kvalitet. Om du delar ut give aways och profilkläder som inte håller tillräcklig kvalitet så finns en överhängande risk att de kommer att bli slitna och till och med gå sönder alldeles för snabbt. Resultatet av detta blir förstås att ditt varumärke (eller annat budskap som du valt att pryda kläderna eller produkterna med) riskerar att ta skada i samma takt som kläderna. På precis samma sätt som dina blivande, potentiella eller befintliga kunder med större sannolikhet kommer att associera ditt varumärke med positiva känslor om kläderna är av hög kvalitet, kommer de förmodligen att förknippa samma varumärke med negativa känslor om kläderna är av låg kvalitet.

Det bästa sättet att försäkra sig om att dina nya profilkläder kommer att vara av god och hög kvalitet är förstås att beställa hem några olika varianter av det tänkta plagget, gärna från flera olika leverantörer. På så sätt har du möjlighet att på ett enkelt och smidigt vis jämföra kvalitet, utförande, leveranstid och kundbemötande hos de olika leverantörerna, och sedan sätta alla dessa parametrar i relation till produkternas priser.

Du kommer sannolikt alltid att få ge avkall på något av kriterierna som du vill ha uppfyllda, och det är här din tilltänkta målgrupp kommer in i bilden igen. Beroende på vem som ska bära kläderna, och var och när, så är det sannolikt olika saker som är viktiga. Är det ett exklusivt klientel som spenderar stora pengar när de använder ditt företags tjänster eller köper dess produkter, så är det lättare att motivera kostnaden för högre kvalitet och dyrare profilkläder. Om du väljer att dela ut billiga kläder till kunder som ska köpa en dyr bil, exempelvis, kan du vara säker på att ditt varumärke kommer ta skada.